Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kalite Politikası

  • Süreç, ürün ve servislerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştiririz.

  • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve servislerle karşılarız.

  • Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

  • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedefleri’ni müşteri şartlarına uygun olarak belirler, duyurur ve gelişime açık alanlarını tespit ederiz, verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve sürekli iyileştiririz,

  • Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.
    Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiririz.

  • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve servislerle karşılarız,
  • Yüksek kaliteli ürün ve servislerle en iyi dijital müşteri deneyimini yaşatırız.
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve uygularız.

taahhüt ediyoruz.